LEWEL

Blogg

Euforia

Den beste motgiften mot hverdagslige bekymringer er smil og latter.
 
Godt humør, smil og latter, beskytter helsa vår. For å gjøre det enklere for oss å le kan vi konstatere at en stor del av våre bekymringer og lidelser ikke er direkte følger av våre problemer. De er en følge av måten vi tenker på våre problemer. 

Hvis vi finner en ny måte å tenke på våre problemer på, som ikke er tung og forferdelig så vil det bli lettere for oss å konfrontere dem. Vi kan se på problemene våre med humor. Problemet har ikke forandret seg, men måten vi ser og tenker på problemet forandrer seg.

img-8951.jpg
Team Lewel